Tags Posts tagged with "cấu trúc đề thi đại học môn hóa 2013 của bộ giáo dục"

cấu trúc đề thi đại học môn hóa 2013 của bộ giáo dục

0 3

Xem cau truc de thi dh mon Hoa 2013 để nắm rõ phạm vi kiến thức cần ôn luyện. Xem cấu trúc đề thi đh môn Hóa 2013:

Tintuc24h.info xin tổng hợp và giới thiệu cấu trúc đề thi đh môn hóa 2013 cho các bạn thí sinh tham khảo.
(TRẮC NGHIỆM)

cấu trúc đề thi đh môn hóa 2013

Mời các bạn xem cấu trúc đề thi đh môn hóa 2013

I- Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)
– Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu
– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu
– Sự điện li: 1 câu
– Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu
– Đại cương về kim loại: 2 câu
– Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 5 câu
– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
– Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: 2 câu
– Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: 2 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Este, lipit: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 3 câu
– Cacbonhidrat: 1 câu
– Polime, vật liệu polime: 1 câu
– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

II- Phần riêng: – cấu trúc đề thi đh môn hóa 2013

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):
– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Đại cương về kim loại: 1 câu
– Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
– Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
– Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 1 câu

B- Theo chương trình nâng cao (10 câu):
– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
– Đại cương về kim loại: 1 câu
– Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
– Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
– Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
– Amin, amino axit, protein: 1 câu

Chúc các bạn thí sinh thật nhiều sức khỏe, chuẩn bị tốt và đạt được kết quả thi như mong muốn!

Nguồn: http://www.24h.com.vn/tuyen-sinh-dh-cd-c365.html