Tags Posts tagged with "diem chuan Cao dang truyen hinh ha noi2013"

diem chuan Cao dang truyen hinh ha noi2013

0 12

Diem chuan Cao dang truyen hinh 2013 đã chính thức được nhà trường công bố. Bấm xem ngay điểm chuẩn cao đẳng truyền hình 2013.

 

Đã có gần 300 trường công bố điểm chuẩn bắt đầu từ sáng 8/8.

–> Xem tổng hợp  DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013 của tất cả các trường trên cả nước

Diem chuan Cao dang truyen hinh 2013 đã được công bố chính thức vào sáng nay 11/8

diem chuan Cao dang truyen hinh 2013

Bảng diem chuan Cao dang truyen hinh 2013 các ngành:

Mã trường: CTV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C210302 Công nghệ Điện ảnh-Truyền hình A,A1, D1 10
2 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 10
3 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1,D1 10
4 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1,D1 10
5 C320101 Báo chí (Gồm các chuyên ngành: Báo chí đa phương tiện; Báo chí truyền hình; Quay phim truyền hình)  D1 10
6 C320101 Báo chí (Gồm các chuyên ngành: Báo chí đa phương tiện; Báo chí truyền hình; Quay phim truyền hình) C 11
7 C220201 Tiếng Anh D1 10

Bên cạnh diem chuan Cao dang truyen hinh 2013, chúng tôi cập nhật tới độc giả điểm thi, điểm chuẩn của tất cả các trường Đại Học – Cao Đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay