Home » phan thị bích hằng bị bắt

Phan Thị Bích Hằng chia sẻ những điều kì bí về cõi âm

Comments Off
Phan Thị Bích Hằng chia sẻ những điều kì bí về cõi âm
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng muốn viết một cuốn sách về những câu chuyện cõi âm bà dự cảm trong 23 năm qua. Nghe chia sẻ của Phan Thị Bích Hằng: Cuộc phỏng vần nhà ngoại cảm Phan Thi Bich Hang 2013: Theo bà, thế giới ấy vô cùng từ bi, độ lượng, thật thà, không xảo trá. Bà chia sẻ: “Không biết những vong linh ấy khi còn sống, họ là người thế... Xem chi tiết →