Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Vật Lý năm 2012

376

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Vật Lý năm 2012 dành cho những khu vực không thi tốt nghiệp môn Ngoại ngữ. Xem ngay Dap an de thi tot nghiep mon vat ly nam 2012!

 

MỜI BẠN CHỜ TRONG GIÂY LÁT VÀ BẤM F5 ĐỂ XEM NGAY ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ 2012.

2. ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ HỆ THPT NĂM 2012 – THAM KHẢO CÁC BẠN HỌC SINH:Mã đề:739

1b 2b 3d 4a 5c 6c 7d 8c 9a 10c 11a 12d 13d 14a 15b 16a 17c 18d 19b 20c 21b 22b 23c 24c

25d26d 27b 28a 29d 30b 31b 32d 33a 34a 35a 36c 37c 38d 39c 40c


Mã đề:278

 

1B 2A 3D 4D 5A 6B 7B 8C 9D 10A 11D 12B 13A 14 B 15 B 16A 17 B 18 D 19 B 20A 21C 22C 23D 24C

25C 26C 27A 28B 29A 30C 31D 32B 33C 34D 35A 36D 37D 38A 39A 40D


Mã đề:512

 

1B 2C 3D 4D 5A 6D 7D 8C 9C 10D 11C 12 B 13B 14B 15A 16A 17B 18D

19D 20C 21D 22D 23A 24D 25B 26B 27C 28A 29A 30D 31C 32A 33(hem bik :D) 34D 35C 36C 37C 38C 39C 40B


Dap an de thi tot nghiep mon vat ly nam 2012

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2011

Môn Lý mã đề thi 139

Gợi ý giải chỉ mang tính chất tham khảo

1B-2C-3C-4D-5A-6A-7B-8A-9B-10B

11C-12B-13B-14A-15A-16B-17A-18D-19D-20D

21B-22C-23C-24B-25B-26D-27A-28A-29C-30C

31C-32C-33C-34D-35D-36A-37D-38A-39C-40B

41D-42B-43C-44C-45A-46B-47C-48D

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Gợi ý giải Môn Lý Đề 294

Chú ý: Đây chỉ là phần gợi ý chỉ mang tính chất tham khảo thêm

DATN- PTTH 2011

Mon Ly

Made 294

1D-2A-3D-4B-5D-6A-7B-8D-9D-10A

11D-12B-13B-14D-15C-16A-17B-18C-19B-20A

21B-22D-23A-24D-25A-26C-27B-28B-29C-30C

31C-32D-33A-34C-35C-36B-37C-38D-39D-40B

41A-42B-43A-44B-45B-46B-47C-48C-48D

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Gợi ý giải Môn Lý Đề 374

Chú ý: Đây chỉ là phần gợi ý chỉ mang tính chất tham khảo thêm

DATN- PTTH 2011

Mon Ly

Made 374

1A-2A-3B-4B-5C-6D-7C-8C-9C-10A

11A-12B-13D-14D-15C-16D-17B-18B-19A-20B

21D-22C-23D-24D-25A-26C-27C-28A-29D-30D

31A-32B-33B-34C-35C-36D-37D-38C-39A-40B

41B-42A-43B-44C-45A-46B-47C-48A

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Gợi ý giải Môn Lý Đề 418

Chú ý: Đây chỉ là phần gợi ý chỉ mang tính chất tham khảo thêm

DATN- PTTH 2011

Mon Ly

Made 418

1B-2D-3D-4C-5C-6D-7D-8C-9D-10A

11B-12B-13C-14B-15C-16A-17D-18A-19A-20B

21C-22C-23C-24A-25B-26C-27A-28B-29C-30D

31C-32D-33B-34A-35C-36A-37D-38A-39D-40D

Dap an de thi tot nghiep mon vat ly nam 2012

Dap an de thi tot nghiep mon vat ly nam 2012

Xem ngay tập mới nhất tại SmilesKids

Bài trướcThiếu nữ kho nét xuân thì ngơ ngác
Bài kếTỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2012