Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop

by -
2

Thiệp giáng sinh handmade – Hướng dẫn tạo thiệp giáng sinh handmade 2011 bằng Photoshop…

Giáng  sinh sắp đến rồi! Bạn đã chuẩn bị quà cho người thân chưa? Một tấm  thiệp tặng người thân và bạn bè là không thể thiếu trong dịp giáng sinh.  Đặc biệt hơn nữa là tấm thiệp này do bạn tự “design”. Bài hướng dẫn này  sẽ giúp bạn dễ dàng tạo một tấm thiệp độc đáo bằng chương trình  Photoshop.

Tạo một file mới trong Photoshop (File > New) có kích thước 1280×1024 px72 dpi.

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (U) đễ vẽ nền của bức tranh.

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 6e9ce0202e80f390c1af814bb78952d5

Vào Blending Options > Gradient Overlay

Thiết lập các thông số sau sau cho layer nền này

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop c7e503f36dd0d15f27b01cea38efcf65

Các tham số Gradient:

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 916fdc19f18a10711f76f6422019ad9a

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 3756b386d68adc0f1c3b9e350a3182bd

Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ đến phần núi tuyết, áp dụng công cụ Pen Tool (P)Convert Point Tool để hiệu chỉnh hình ảnh đã tạo

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 5651098dcc04eb100b44b2b4905f375e

Tham số layer mới tạo trong phần Blending Options > Inner Glow

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop cf7a11b897c3c93a47dc88d8187520f5

Phần Blending Options > Gradient Overlay

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 33cb1a496111c5287f028b79f3b8a009

Các tham số Gradient:

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 3314b1aa814ae6e39329579c44859376

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 6ee4774c9738c19112fe94e5cc9437cc

Tiếp theo chọn công cụ Custom Shape Tool (U).  Tại phần Shape trên thanh công cụ phía trên và chọn biểu tượng hình cây  thông (nếu không thấy có biểu tượng hình cây thông hãy kích vào nút mũi  tên sang trái > chọn All > OK), chọn màu là #003274

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop ddbe7024c2c0d99fd54b9c09f294309a

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 3829036c615a8d708c6cf2d602ef9e3c

Hãy tạo thêm vài cây thông như vậy với nhiều màu khác nhau, sử dụng tùy chọn Free Transform để chỉnh kích thước to nhỏ khác nhau cho từng cây, bạn có thể tạo ra một bức tranh như sau

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 5519df96037816025a13516712c52a12

Lại sử dụng công cụ Custom Shape Tool (U), chọn các biểu tượng hoa tuyết khác nhau với kích thước khác nhau để điểm thêm lên nền bức tranh đã vẽ

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 1acd8fb0b08b4a5702c0d1d38a7b5e1f

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 8adbc70de35ad5cab86f98d566438d16

Tiếp tục vẽ thêm lêm quả đồi tuyết thứ 2 bằng cách sử dụng lại công cụ Pen Tool (P)Convert Point Tool, màu vẽ là màu #A7FEF6

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop a5c1ca3919a203afceed8051e3334389

Thông số trong phần: Blending Options > Inner Glow

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop c5fc2a42f4ab7c257d715ffd3e894afb

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop fe5d60f0779570f83da03a95d7286733

Vẽ tiếp quả đồi tiếp theo

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 9e42a93bf56600d1c007d95efe2eef1e

Thông số trong phần: Blending Options > Inner Glow

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 0fe3df488c5298086c340eae63d24767

Phần Blending Options > Gradient Overlay

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop b7f638fb697fbbcc1720443820728b2d

Các tham số Gradient:

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 3f2a35ce0fdc5b1fefcde8793df8917d

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 576b11e2baf95e8e8a3a370887a6b1e4

Tạo một layer mới (Create new layer), sử dụng công cụ Brush Tool (B) chuẩn với Opacity20% để tạo bóng trên nền núi tuyết

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 2145e3627872e10868e7f782b04c6a03

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 78b471a6a9336bb8dc5f4942f2429800

Tiếp theo bạn dùng công cụ Ellipse Tool và vẽ một quả bóng tuyết sẽ là chân người tuyết.

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop cdbe686cf736496b2d37c3df264a1a7b

Thông số trong phần: Blending Options > Inner Glow

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 91906378daf09885d79ee6a783560bf3

Phần Blending Options > Gradient Overlay

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop e3af0655b639fe77f5291e2f39e37355

Các thông số phần Gradient:

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 03509dda7b60fecfe0c9b4ead8a6e7e6

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 46d36431d069adfe49e58fdde3a8dbe3

Tạo thêm 2 bản sao của layer vừa quả bóng tuyết vừa tạo, dùng công cụ Free Transform để kéo nhỏ các bản copy lại và đặt chúng theo vị trí như hình sau:

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 52c009d1b8dea400f547fec513f793d8

Dùng công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ các nút áo trên hình người tuyết.

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 9d0a3e74509c6faa75ce5f621f72b69a

Các tham số cho layer nút áo: Fill 0%

Phần Blending Options > Drop Shadow

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 19ce734c2c275f40ac37f53acf2eab93

Phần Blending Options > Gradient Overlay

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop e818ba3d6accfcd2e9dd095782d33d48

Các tham số phần Gradient:

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 5b002ebd19d1de06227501301c401175

Phần Blending Options > Stroke

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop fe0f8320a2b1534f6d09ab317e3de258

Các tham số phần Gradient:

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 33cad26e52bac993dc341bdd8b7af99e

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop ae7e3b09448b0b006e81f7509e20d4a9

Tạo thêm 2 bản sao của nút áo và dùng công cụ Free Transform để chỉnh lại kích thước của chúng sao cho phù hợp, đặt chúng theo các vị trí như hình sau:

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 0d679c8fa6f63b98149886ba413077aa

Tiếp tục sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ mũi cho người tuyết:

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop b0019dd20d9adf9e736ad14672537db9

Các thông số layer mũi người tuyết: Fill 0%

Phần Blending Options > Inner Shadow

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 1b410b1d636cfae008da18b7de35a41a

Phần Blending Options > Gradient Overlay

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop d5c4866ab9b58c13db5cfe41681c486a

Các thông số Gradient:

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 457eb152ad530ad435c96718face9a5d

Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop 2d75e5685fd17d620ce21f5ba9f006ce

Tạo một layer mới và sử dụng công cụ Brush Tool (B) chuẩn để vẽ mắt và miệng của người tuyết. Màu các thành phần là màu đen.

Thiep giang sinh handmade  Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop bbc387ffa59d0955f6c144b7136f097e

Thiep giang sinh handmade  Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop cc17014525b26312ec1e6ea98aec5ca7

Sử dụng công cụ Line Tool (U) để vẽ một hình que củi như hình sau làm tay cho người tuyết. Màu của hình này cũng là màu đen.

Thiep giang sinh handmade  Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop b0f2717b426260e5545b6be4f1bbbe14

Đặt tất cả các layer vẽ tay người tuyết (trong trường hợp này đoạn 3 nhánh cây) lên cùng một layer. Bạn có thể giữ phím Ctrl, chọn từng layer sau đó nhấn phím Ctrl + E. Tiếp theo hãy tạo một bản sao của layer vừa tạo, sử dụng công cụ Free Transform  để xoay khúc cây sang phía bên kia tạo thành tay thứ hai. Kéo nhỏ một  chút cành cây tay này để tạo độ để phù hợp với bóng trên người tuyết.

Thiep giang sinh handmade  Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop ad97e566645ef9f57d63ade0cc309002

Vậy là bạn đã hoàn thành được nền bức ảnh thiệp của  mình. Hãy thêm vào nội dung chúc mừng giáng sinh vào vị trí nào đó phù  hợp trên bức tranh này, sau đó gửi nó đến bạn bè và người thân của bạn  nhé.

Thiep giang sinh handmade  Thiệp giáng sinh handmade : Tạo thiệp giáng sinh 2011 bằng photoshop ab5ae0c02686788d858ea26796e18f56
Merry Christmas!

 

Xem thêm Thiep giang sinh handmade tại đây!