Clip chàng thanh niên bị lột sạch quần áo vì không trả tiền net

Clip chàng thanh niên bị lột sạch quần áo vì không trả tiền net…

Theo thông tin được biết thì thanh niên này không trả tiền internet nên đã bị nhóm người quây vào lột sạch quần áo không còn 1 mảnh vải.


video