Bổ sung các loại chứng thư số được dùng cho giao dịch tài chính điện tử

539

Theo Nghị định mới của Chính phủ, Bo sung chung thu so trong giao dich được dùng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính.

Ngày 21/11/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định 156 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27 ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính như Bo sung chung thu so trong giao dich.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2017, Nghị định 156 được Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về sử dụng chữ ký số.

Bo sung chung thu so trong giao dich

Cụ thể, về sử dụng chữ ký số, Nghị định 27 quy định cơ quan tài chính và tổ chức, cá nhân có tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số; Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính giữa tổ chức., cá nhân với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số và chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp.; Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể danh mục các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính bắt buộc phải sử dụng chữ ký số khi Bo sung chung thu so trong giao dich.

Còn tại Nghị định mới, các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính được quy định cụ thể, bao gồm: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.; Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; Chứng thư số nước ngoài được công nhận.; Chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam; Chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế trong Bo sung chung thu so trong giao dich.

Xem những tình huống hài hước nhất tại XEM.VN

Bài trước56 ôtô đâm liên hoàn ở Trung Quốc, 17 người chết
Bài kếPhát hiện ‘siêu Trái Đất’ cách địa cầu 33 triệu năm ánh sáng