Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2012

677

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2012 mới nhất, chính xác nhất của Bộ GT&ĐT. Mời bạn tra cứu ngay Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2012 tại đây!

Đề Tiếng anh nhân định tương đối phù hợp một số bài làm của thí sinh. Mời các bạn xem thang điểm và đáp án tiếng anh thi tốt nghiệp 2012 của bộ Giáo dục đáp án môn Anh hệ 3 năm, chương trình chuẩn và nâng cao.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH NĂM 2012<< Bấm xem!

 


Đáp án đề thi tốt nghiệp 2012 môn Hóa

 

 

om


 

Dap an de thi tot nghiep mon anh nam 2012

 

Dap an de thi tot nghiep mon anh nam 2012

 

Dap an de thi tot nghiep mon anh nam 2012

các bạn có thế tham khảo trước. sau 10p nữa sẽ có đáp án của bộ

@Mã đề 146:
1b 2d 3b 4c 5b 6b 7a 8b 9d 10c 11c 12d 13d 14d 15a 16b 17c 18a 19a 20a 21a 22a 23c 24a 25a 26a 27b 28c 29c 30c 31c 32b 33b 34c 35d 36c 37b 38d 39d 40a 41b 42d 43b 44a 45c 46d 47c 48b 49c 50d

@Mã đề 381:
1c 2a 3d 4d 5c 6a 7b 8b 9a 10a 11d 12c 13b 14a 15c 16b 17d 18d 19c 20b 21a 22c 23d 24a 25d 26a 27d 28c 29c 30b 31c 32c 33a 34c 35b 36b 37d 38b 39a 40d 41b 42a 43d 44b 45d 46d 47d 48a 49a 50c

@Mã đề 485:

@Mã đề 639:
1B 2A 3A 4A 5C 6D 7A 8B 9B 10D 11A 12D 13A 14D 15B 16C 17D 18A 19C 20D 21A 22C 23D 24B 25D 26D 27D 28B 29B 30B 31B 32D 33A 34C 35B 36A 37D 38A 39B 40A 41C 42A 43C 44A 45D 46C 47C 48C 49B 50C

Mã đề 639
(1-5) B A A A C
(6-10) D A B B C
(11-15) A D A D B
(16-20) C D A C D
(21-25) A C D B D
(26-30) D D B B B
(31-35) B D A C B
(36-40) A D A B A
(41-45) C A C A D
(46-50) C C C B C

@Mã đề 718:
1D.2A.3A.4A.5B.6A.7D.8C.9D.10B.11A.12A.13A.14D.15B.16D.17B.

18D.19D.20B.21C.22D.23C.24B.25B.26C.27C.28A.29A.30C.31B.32D.33B.34

D.35D.36A.37C.38A.39D.40B.41C.42C.43B.44B.45C.46C.47C.48C.49B.50C.

@Mã đề 937:
1D 2A 3B 4B 5A 6D 7 A 8B 9D 10A 11C 12A 13C 14C 15C 16C 17A 18B 19D 20 21D 22B 23C 24D 25B 26C 27D 28A 29A 30B 31D 32B 33D 34C 35B 36C 37A 38B 39D 40C 41B 42D 43B 44C 45A 46A 47A 48C 49C 50B

Đáp án tiếng Anh Mã đề 146:

1B 2D 3B 4C 5B 6B 7A 8B 9D 10C 11C 12D 13D 14D 15A 16B 17 C 18A 19A 20A 21A 22A 23C 24D 25A 26A 27D 28B 29C 30C 31C 32B 33B 34C 35D 36C 37B 38D 39D 40A 41B 42D 43B 44A 45C 46D 47C 48A 49C 50D

Đáp án tiếng anh đề 718

1D 2A 3A 4A 5B 6A 7D 8C 9D 10B 11A 12A 13A 14D 15B 16D 17B 18D 19D 20B 21C 22D 23C 24B 25A 26C 27 C 28A 28A 30 C 31B 32 D 33B 34D 35D 36A 37C 38 D 39D 40B 41C 42C 43B 44B 45C 46 C 47C 48C 49 B 50C

Đáp án anh văn đề 485

1B 2B 3A 4A 5B 6B 7C 8C 9C 10C 11D 12A 13C 14A 15D 16A 17D 18C 19A 20C 21A 22C 23A 24C 25C 26B 27D 28D 29C 30A 31D 32B 33B 34A 35B 36D 37D 38D 39B 40D 41B 42B 43C 44D 45A 46B 47A 48B 49D 50C

Đáp án anh văn đề 381
1.C 2.D 3.D 4.D 5.A 6.A 7.B 8.B 9.A 10.A 11.D 12.C 13.B 14.A 15.C 16.B 17.D 18.B 19.C 20.A 21.A 22.B 23.D 24.A 25.C 26.A 27.D 28.C 29.C 30.B 31.C 32.C 33.A 34.C 35.B 36.B 37.A 38.B 39.A 40.D 41.B 42.A 43.D 44.A 45.A 46.B 47.D 48.A 49.A 50.C

 


Xem những tình huống hài hước nhất tại XEM.VN

Bài trướcĐáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn 2012
Bài kếĐáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2012