Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/09/2011

Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)

Du bao thoi tiet ha noi ngay 28 9

Dự Báo Thời Tiết Thủ đô Hà Nội ngày và đêm Thứ tư 28.09.2011 Thời điểm dự báo hiện tại 27.09.2011 03:27

Du bao thoi tiet ha noi ngay 28 9 – Dự Báo Thời Tiết Thủ đô Hà Nội Thứ tư 28.09.2011

Cao:
31°C
Bình minh:
05:47
Thấp:
26°C
Hoàng hôn:
17:48
Ban ngày
Buổi tối
38 Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
Mưa rải rác
Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
80%
Bắc Tây Bắc
Tốc Độ:
8 km/h
Hướng gió:
336°
Gió mạnh:
N/A km/h
wind NNW Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
47 Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
T-Storms Early
Có thể có mưa:
40%
Độ ẩm:
91%
Bắc Tây Bắc
Tốc Độ:
8 km/h
Hướng gió:
327°
Gió mạnh:
N/A km/h
wind NNW Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
Dự Báo Thời Tiết Thủ đô Hà Nội ngày và đêm Thứ năm 29.09.2011 Thời điểm dự báo hiện tại 27.09.2011 03:27

Dự Báo Thời Tiết Thủ đô Hà Nội Thứ năm 29.09.2011

Cao:
33°C
Bình minh:
05:47
Thấp:
24°C
Hoàng hôn:
17:47
Ban ngày
Buổi tối
38 Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
Mưa buổi chiều
Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
78%
Bắc Tây Bắc
Tốc Độ:
11 km/h
Hướng gió:
343°
Gió mạnh:
N/A km/h
wind NNW Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
47 Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
Mưa rải rác
Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
78%
Bắc Tây Bắc
Tốc Độ:
10 km/h
Hướng gió:
348°
Gió mạnh:
N/A km/h
wind NNW Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
Dự Báo Thời Tiết Thủ đô Hà Nội ngày và đêm Thứ sáu 30.09.2011 Thời điểm dự báo hiện tại 27.09.2011 03:27

Dự Báo Thời Tiết Thủ đô Hà Nội Thứ sáu 30.09.2011

Cao:
29°C
Bình minh:
05:47
Thấp:
22°C
Hoàng hôn:
17:46
Ban ngày
Buổi tối
38 Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
Mưa rải rác
Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
70%
Bắc Tây Bắc
Tốc Độ:
21 km/h
Hướng gió:
343°
Gió mạnh:
N/A km/h
wind NNW Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
47 Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)
Mưa rải rác
Có thể có mưa:
60%
Độ ẩm:
76%
Gió Bắc
Tốc Độ:
14 km/h
Hướng gió:
351°
Gió mạnh:
N/A km/h

wind N Thời tiết tp hà nội 3 ngày tới (28/9, 29/9, 30/9)