Tổ chức sinh hoạt chính trị chào cờ đầu tuần

681

Ngày 7/11, đồng loạt 21 cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan quản lý nhà nước và nhiều tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm đã To chuc sinh hoat chinh tri chao co dau tuan.

Ngày 7/11, đồng loạt 21 cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan quản lý nhà nước và nhiều tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm đã To chuc sinh hoat chinh tri chao co dau tuan. Đây là một trong nhiều hoạt động được tỉnh Ninh Bình tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

To chuc sinh hoat chinh tri chao co dau tuan Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 28/9/2016, To chuc sinh hoat chinh tri chao co dau tuan nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Hoạt động này góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị,...

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đúng 7 giờ 30 ngày 7/11, tại các địa điểm được chọn làm điểm triển khai To chuc sinh hoat chinh tri chao co dau tuan, các cán bộ, công chức, viên chức trong trang phục chỉnh tề, ngay ngắn đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, các thành viên tham gia sinh hoạt tự hào hát vang bài Quốc ca.

Xem những video ý nghĩa nhất tại Xemvn – Giang hồ hào kiệt

Bài trướcDùng kìm cắt, đưa thi thể chủ hàng kẹt trong ca bin ra ngoài
Bài kếTP HCM: Xe máy cháy như đuốc giữa đường