ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 2013

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 2013

by -
18

Đáp án đ thi tt nghip THPT môn Sinh, Tintuc24h.info chuyên trang tin tc cp nht nhanh nht đ thi đáp án môn Sinh kì thi tt nghip THPT 2013 ca b GD&ĐT.

Lịch thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

Môn sinh thi chiều thứ 2 ngày 3/6/2013.

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Thời gian làm bài thi: 60 phút,

Giờ phát đề thi cho thí sinh: 14h15 

Giờ bắt đầu làm bài thi: 14h30.

Chúng tôi sẽ cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT Môn Sinh 2013 ngay khi kết thúc buổi thi. Mời bạn nhấn F5 để xem Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Môn sinh 2013.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 2013 On thi tot nghiep

Đề thi chính thức:

Mã đề 469: 

ĐÃ CÓ Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 2013 1370252341 DAP AN 469

Mã đề 758:

ĐÃ CÓ Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 2013 1370249931 de thi 758

Mã đề 924:

ĐÃ CÓ Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 2013 1370251037 Sinh924

 

Mã đề 847

ĐÃ CÓ Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 2013 1370250494 847

 

 

Mã đề 526:

ĐÃ CÓ Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 2013 1370250886 de thi 526

 

 

Mã đề 381

ĐÃ CÓ Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC 2013 1370250383 sinh381

 >>>> Nhấm f5 để cập nhật đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2013