Tỉ lệ chọi đại học quốc gia Hà Nội 2013

166

Dự kiến tỉ lệ chọi đại học quốc gia Hà Nội các ngành sẽ có sự thay đổi nhiều so với năm trước. Tỉ lệ chọi đại học quốc gia Hà Nội 2013:

Hôm nay 13/5, thêm 7 trường đại học khu vực phía Bắc tổ chức thi công bố số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm 2011, trong đó có 2 ĐH Quốc gia là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Thái Nguyên.

Thí sinh dự thi đại học năm 2010.

Dự đoán Ti le choi dai hoc quoc gia Ha Noi 2013:

Theo ông Vũ Viết Bình, Phó Ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội, năm nay trường nhận được 30.500 bộ hồ sơ, tương đương với năm 2010. Trong đó, khối A, B tăng nhẹ khoảng 16.000 hồ sơ, khối D1: 8.000 hồ sơ, khối C: 6.500 hồ sơ, còn lại là các khối khác.

Chỉ tiêu vào ĐH Quốc gia năm nay là 5.500. Dự kiến chỉ Ti le choi dai hoc quoc gia Ha Noi 2013 là 1/5,5.

ĐH Thái Nguyên năm nay nhận được 62.000 hồ sơ, giảm 5.000 so với năm 2010, trong đó khối A: 27.000, khối B: 22.000; khối C gần 6.000; khối D1, hơn 4.000.

Chỉ tiêu hệ đại học là 13.200. Theo đó, dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay là 1/4,6.

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh nhận được 4.300 hồ sơ, giảm 300 bộ so với năm trước. Chỉ tiêu hệ đại học là 1.000, dự kiến tỷ lệ “chọi’ là 1/4,3.

Trường ĐH kỹ thuật Y tế Hải Dương năm nay số lượng hồ sơ tăng nhẹ khoảng 600 bộ. Tổng số hồ sơ vào trường năm nay 11.700 bộ. Chỉ tiêu vào hệ đại học là 450. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay khá cao 1/26.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh số lượng hồ sơ năm nay lại giảm khoảng 400 bộ. Tổng hồ sơ vào trường là 3.500 bộ. Chỉ tiêu vào trường là 780. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” năm nay khoảng 1/4,4.

Viện Đại Mở – Hà Nội năm nay lượng hồ sơ giảm 2.000 bộ. Tổng số hồ sơ là 23.250 bộ. Chỉ tiêu vào hệ đại học là 3.000. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” năm nay khoảng 1/7,7.

Chúng tôi sẽ cung cấp Ti le choi dai hoc quoc gia Ha Noi 2013 ngay khi số lượng hồ sơ đã nộp hoàn tất.

Xem ngay tập mới nhất tại SmilesKids

Bài trướcTỉ lệ chọi cao đẳng năm 2013
Bài kếBùi Anh Tuấn bị đình chỉ hát trong “Bài hát yêu thích”