Tỉ lệ chọi trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2013

Tỉ lệ chọi đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2013: Xem chi tiết ti le choi dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van 2013 các ngành. Tỉ lệ chọi năm nay là 1/4,51

Đã có Tỉ lệ chọi đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2013, mời các bạn xem phía dưới:

Tỉ lệ chọi đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2013, ti le choi dh Khoa hoc xa hoi va nhan van 2013

 

Bảng chi tiết Tỉ lệ chọi đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2013:

Tỉ lệ chọi đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2013 | Tintuc24h.info

Ngoài, Tỉ lệ chọi đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2013, Tintuc24h.info liên tục cập nhật tỉ lệ chọi 2013 các trường khác, mời các bạn xem.

Nguồn: http://diemthi.24h.com.vn/index.php/tylechoi