Tại Sao nói mũ rơm là linh hồn của bộ manga OnPiece

Xem thì nhiều nhưng chắc hẳn không phải ai cũng nhận ra được ý nghĩa đặc biệt của chiếc mũ rơm trong OnePiece