Vẫn vênh mặt cãi nhau với cảnh sát giao thông…dù sai luật

Video thanh niên vênh mặt cãi nhau với cảnh sát giao thông…dù rằng sai luật và chẳng được người dân nào bênh vực. Quá xứng đáng với kẻ phạm tội thích ăn không nói có.

Video thanh niên cãi nhau với cảnh sát giao thông :