Điểm chuẩn đại học tài chính marketing 2012

1333

Điểm chuẩn đại học tài chính marketing 2012 đã được công bố. Xem ngay Điểm chuẩn đại học tài chính marketing 2012 các ngành.

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1:

Điểm chuẩn đại học tài chính marketing 2012

TT

Tên Ngành

Mã Ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1

ĐH

Bậc Đại học

Bậc Cao đẳng

Khối A

Khối D1

Khối A

Khối D1

1.

Quản trị kinh doanh

401

C65

15.5

16.0

10.0

10.0

2.

Tài chính-Ngân hàng

403

C70

17.0

17.5

10.0

10.0

3.

Kế toán – Kiểm toán

405

C66

16.5

17.0

10.0

10.0

4.

Hệ thống thông tin quản lý

406

C67

13.0

13.0

10.0

10.0

5.

Marketing

407

C69

17.0

17.5

10.0

10.0

6.

Ngôn ngữ Anh

751

C68

15.0

10.0

 

Điểm chuẩn trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học và cao đẳng để làm thủ tục nhập học vào ngày 03 và 04-09-2011.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2:

Bậc đại học: 50 chỉ tiêu.

 

TT

Tên Ngành, chuyên ngành

Điểm nhận hồ sơ xét nguyện vọng 2

Chỉ tiêu

Khối A

Khối D1

1.

Ngành Tài chính-Ngân hàng, chuyên ngành Thuế (mã chuyên ngành: 433)

17.0

17.5

50

 

Bậc cao đẳng: 270 chỉ tiêu.

 

TT

Tên Ngành, chuyên ngành

Điểm nhận hồ sơ xét nguyện vọng 2

Chỉ tiêu

Khối A

Khối D1

1.

Ngành Marketing, chuyên ngành Marketing tổng hợp (mã chuyên ngành: C69.1)

11.0

11.0

60

2.

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, chuyên ngành Tin học kế toán (mã chuyên ngành: C67.2)

11.0

11.0

140

3.

Ngành Tiếng Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh (mã chuyên ngành: C68)

11.0

70

LỊCH SỬ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING


Ngày 01/9/1976 Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá nhà nước ký quyết định số 210/VGNN-TCĐT thành lập Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam với nhiệm vụ đào tạo, cung cấp cán bộ ngành Vật giá cho các tỉnh, thành phố phía Nam. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường hầu hết là cán bộ đang công tác tại Ủy ban Vật giá nhà nước kiêm nhiệm công tác giảng dạy cho các chương trình đào tạo ngắn hạn này.

Qua những thành quả trường đạt được, ngày 04/11/1994, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 641/QĐ-TTg nâng cấp đào tạo trường lên Cao đẳng và thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng quốc gia; có tên là Trường Cao đẳng bán công Marketing, trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ, và từ năm 2002 trở đi thì trực thuộc Bộ Tài chính. Trường đào tạo cử nhân cao đẳng các ngành Marketing, Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thẩm định giá và ngoại ngữ tiếng Anh kinh doanh. Thành tích đạt được trong đào tạo đó là trường đầu tiên ở phía Nam đào tạo ngành Marketing (năm 1991 hệ trung cấp, năm 1994 hệ cao đẳng) và là trường đầu tiên trong cả nước đào tạo ngành Thẩm định giá (năm 2000).

Đến ngày 5/3/2004, theo quyết định số 29/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường được nâng cấp đào tạo lên đại học bằng việc thành lập Trường Đại học bán công Marketing, trực thuộc Bộ Tài chính.

Nhìn chung, trong suốt thời gian qua nhà trường đã liên tục phát triển từ một trường có nhiệm vụ đào đơn ngành lên thành một trường đại học với nhiều ngành nghề đào tạo. Điều này chứng tỏ nhà trường đã trãi qua một quá trình phấn đấu để luôn đổi mới về đào tạo mà Đảng, Nhà nước và ngành tài chính giao cho, nhằm đáp ứng kịp thời với định hướng phát triển kinh tế và sự chuyển biến của đất nước trong từng thời kỳ. Nhờ đó, các ngành nghề đào tạo, lực lượng sinh viên ra trường trong từng chặng đường lịch sử phát triển của trường đã kịp thời cung ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta trong thời gian qua.

Xem những tình huống hài hước nhất tại XEM.VN

Bài trướcĐiểm chuẩn Đại học Kinh Tế quốc dân 2012
Bài kếCông bố điểm chuẩn đại học xây dựng 2012