Điểm chuẩn học viện an ninh năm 2012

1272

 Xem điểm chuẩn học viện an ninh năm 2012 các ngành, khối, nam và nữ. Tin tuyển sinh học viện an ninh nhân dân 2013 mới nhất.

Học viện An ninh Nhân dân công bố điểm chuẩn vào trường năm 2012 như sau:

Ngành Nghiệp vụ An ninh: Khối A 21,5 điểm với thí sinh nam, 22,5 điểm với thí sinh nữ; khối C: 21,5 điểm với nam, 23,5 điểm với nữ; khối D1: 21,5 điểm với nam và 23 điểm với nữ.

Ngành Công nghệ thông tin: khối A 20,5 điểm với nam và 19,5 điểm với nữ.

Ngành Ngôn ngữ Anh: khối D1 27 điểm với nam và 31,5 điểm với nữ.

Ngôn ngữ Trung: khối D1 21 điểm với nam và 31,5 điểm với nữ.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước: khối C 17,5 điểm với nam và 22 điểm với nữ; khối D1: 17,5 điểm với nam và 19,5 điểm với nữ.

Ngành Luật: khối A 19 điểm với nam và 22,5 điểm với nữ; khối C 19,5 điểm với nam và 24,5 điểm với nữ; D1 18 điểm với nam và 21,5 điểm với nữ.

diem chuan hoc vien an ninh nam 2012

Diem chuan hoc vien an ninh nam 2012:

Mã trường: ANH

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Nghiệp vụ an ninh

A

21.5

Thí sinh Nam

2

Nghiệp vụ an ninh

A

22.5

Thí sinh Nữ

3

Công nghệ thông tin

A

20.5

Thí sinh Nam

4

Công nghệ thông tin

A

19.5

Thí sinh Nữ

5

Luật

A

19

Thí sinh Nam

6

Luật

A

22.5

Thí sinh Nữ

7

Nghiệp vụ an ninh

C

21.5

Thí sinh Nam

8

Nghiệp vụ an ninh

C

23.5

Thí sinh Nữ

9

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

C

17.5

Thí sinh Nam

10

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

C

22

Thí sinh Nữ

11

Luật

C

19.5

Thí sinh Nam

12

Luật

C

24.5

Thí sinh Nữ

13

Ngôn ngữ Anh

D1

27

Thí sinh Nam

14

Ngôn ngữ Anh

D1

31.5

Thí sinh Nữ

15

Ngôn ngữ Trung Quốc

D1

21

Thí sinh Nam

16

Ngôn ngữ Trung Quốc

D1

31.5

Thí sinh Nữ

17

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

D1

17.5

Thí sinh Nam

18

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

D1

19.5

Thí sinh Nữ

19

Luật

D1

18

Thí sinh Nam

20

Luật

D1

21.5

Thí sinh Nữ

Tóm tắt:

Diem chuan hoc vien an ninh nam 2012 như sau:

Ngành Nghiệp vụ An ninh: Khối A 21,5 điểm với thí sinh nam, 22,5 điểm với thí sinh nữ; khối C: 21,5 điểm với nam, 23,5 điểm với nữ; khối D1: 21,5 điểm với nam và 23 điểm với nữ.

Ngành Công nghệ thông tin: khối A 20,5 điểm với nam và 19,5 điểm với nữ.

Ngành Ngôn ngữ Anh: khối D1 27 điểm với nam và 31,5 điểm với nữ.

Ngôn ngữ Trung: khối D1 21 điểm với nam và 31,5 điểm với nữ.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước: khối C 17,5 điểm với nam và 22 điểm với nữ; khối D1: 17,5 điểm với nam và 19,5 điểm với nữ.

Ngành Luật: khối A 19 điểm với nam và 22,5 điểm với nữ; khối C 19,5 điểm với nam và 24,5 điểm với nữ; D1 18 điểm với nam và 21,5 điểm với nữ.

 Xem diem chuan hoc vien an ninh nam 2012 và tin tức tuyển sinh năm 2013 các trường tại Tintuc24h.info!

Nguồn: http://www.24h.com.vn/tuyen-sinh-dh-cd-c365.html

Xem những tình huống hài hước nhất tại XEM.VN

Bài trướcThú ăn chơi bầy đàn của giới trẻ gây sốc
Bài kếRùng mình nửa con rắn trong cơm văn phòng