Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế quốc dân 2012

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế quốc dân 2012 đã công bố. Mời bạn xem ngay Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế quốc dân 2012.

 

Trường ĐH kinh tế Quốc dân vừa chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2011. Theo đó, điểm sàn vào trường đối với khối A và D1 không nhân hệ số là 21,0, đối với khối D1 nhân hệ số là 24,5.

Những thí sinh không đủ điểm chuẩn vào ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm sàn vào trường (21 điểm khối A hoặc khối D1, tiếng Anh hệ số 1) thì trường vẫn gửi giấy báo trúng tuyển và sau khi nhập học thí sinh được đăng ký vào chuyên ngành còn chỉ tiêu.

Mức điểm công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Dưới đây là điểm chi tiết vào các ngành đào tạo của trường:
Các ngành đào tạo đại học:
Khối
Điểm trúng tuyển NV1
Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành:
– Kinh tế và Quản lí đô thị
410
A, D1
21,0
– Kinh tế và Quản lí địa chính
411
A, D1
21,0
– Kế hoạch
412
A, D1
21,0
– Kinh tế phát triển
413
A, D1
21,0
– Kinh tế và Quản lí môi trường
414
A, D1
21,0
– Quản lí kinh tế
415
A, D1
21,0
– Kinh tế và Quản lí công
416
A, D1
21,0
– Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
417
A, D1
19,0
– Kinh tế đầu tư
418
A
24,5
– Kinh tế bảo hiểm
419
A, D1
21,0
– Kinh tế quốc tế
420
A, D1
23,5
– Kinh tế lao động
421
A
20,0
D1
19,0
– Toán tài chính
422
A, D1
21,0
– Toán kinh tế
423
A, D1
21,0
– Kinh tế học
450
A, D1
21,0
– Thẩm định giá
446
A
21,0
Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:
– Quản trị kinh doanh quốc tế
426
A, D1
22,5
– Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn
427
A, D1
21,0
– Quản trị nhân lực
428
A, D1
21,0
– Marketing
429
A, D1
21,0
– Quản trị kinh doanh Thương mại
431
A, D1
21,0
– Thương mại quốc tế
432
A, D1
21,0
– Quản trị doanh nghiệp
433
A, D1
22,5
– Quản trị kinh doanh tổng hợp
435
A, D1
22,5
– Quản trị kinh doanh bất động sản
436
A, D1
21,0
– Thống kê kinh doanh
447
A, D1
18,0
Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:
Điểm chuẩn chung toàn ngành
24.5
– Ngân hàng
437
A, D1
24,5
– Tài chính doanh nghiệp
438
A, D1
25,5
– Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp)
439
A, D1
24,5
– Tài chính quốc tế
451
A, D1
24,5
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:
Điểm chuẩn chung toàn ngành
24,5
– Kế toán tổng hợp
442
A, D1
24,5
– Kiểm toán
443
A, D1
25,5
Ngành Hệ thống thông tin quản lí, chuyên ngành Tin học kinh tế
444
A, D1
18,0
Ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh
545
A
20,0
D1
19,0
Ngành Khoa học máy tính
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
146
A
18,0
Ngành Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại
701
D1
24,5
Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng
– Quản trị lữ hành
454
D1
22,0
– Quản trị khách sạn
455
D1
22,0
– Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)
457
A
20,0
D1
23,5